Ga naar de inhoud

Diensten

Wilt u zekerheid?
App of bel op tijd!
Keuren van woningen, bedrijfspanden en appartementencomplexen
Bouwkundige keuring
• Extra deeldiensten:
     o Hersteladviesrapport
     o NHG bijlage
     o Verbouwingskostenindicatie
     o Onderhoudsadviesrapport
    o Quickscan energiebesparing
• (Voor-) opleveringskeuring nieuwbouw
• Meeloop keuring
• Diverse vervolgonderzoeken zoals het onderzoeken van:
     o Vochtproblemen
     o Scheurvorming
     o Vloeren
     o Voegen
     o Spouw
     o Kozijnen
     o Fundering
     o Nulmetingen